Kościoły zabytkowe ziemi Rybnickiej
Blog > Komentarze do wpisu
Rybńik - dzielnica Kłokocin

Kościół paraf. p.w. św. Józefa zbudowany zastal w drewnianej konstrukcji zrębowej w 1791. r. w Nieboczowach nad Odrą i 180 lat później przeniesiony do Kłokocina, gdzie uzyskał (nie wystające ponad teren) podpiwniczenie.

Dwuczołowy korpus świątyni tworzykrótkie, trójbocznie zamknięte prezbiterium i małą nawę o rzucie zbllonym do kwadratu.

Do prezbiterium od strony północnej przylega niewielka zakrystia, Nawę i prezbiterium nakrywają oddzielne dachy siodłowe pobite gontem, Kościół nie posiada wieży dzwonnej, ale zdobią go dwie prześwitowe, sześcioboczne wieżyczki na sygnaturkę z kopułkami krytymi gontem.

W sylwecie tego małego kościółka .(najmnlejszego na ziemi rybnicko-wodzisławskiej) zwracają uwagę wydatne przydaszki wspornikowe -w postaci sobot, oblegające jego zrąb.

Do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe drzwi klepkowe osadzone w portalu o wykroju zamkniętym dwułuczem, na którym -widnieje data budowy 1791.
We wnętrzu - zabytkowy obraz św. Jązefa z pocz.XVIl wieku, pochodzący z dawnego kościoła drewnianego w Połami..

W zachodniej części nawy występuje mały chór  muzyczny, wsparty na czterech słupach profilowanych. Prezbiterium przykrywa pozorne sklepienie o łuku spłaszczonym, zaś nawę - Strop płaski.

Wtórna lokalizacja kościółka z Nieboczów (gdzie chylił się już zdecydowanie ku zagładzie) może uchodzić za pozytywny przykład wyboru miejsca. Kościółek został zlokalizowany na nieznacznej wyniosłości w enklawie zagajnika. Stanowi na nowym miejscu piękną dominantę integrującą się z otoczeniem.

Kościół p.w. św. Józefa przeniesiono w 1995 roku do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie

wtorek, 03 stycznia 2006, roj11

Polecane wpisy

  • Marklowice Dolne

    Kościoł drewniany p.w. św. Walentyna wzniesiono w Marklowicacb W XVI wieku. W roku 1596.wymieniony jest jako filialny. od 1890) r. stał się kościołem parafialny

  • Golkowice

    Kościół drewniany p.w. św. Annyz 1178 r. orientowalny, trójdzielny, wzniesiono w konstrukcji słupowej i oszalowano. Wieżę czołową od zachodu (konstrukcji słupow

  • Lubomia

    Kościół drewniany p.w. Marii Magdaleny - nic istniejący. Moły kościół drewniany zbudowano w Lubomijuż w 1303 r. Poświęcił go biskup wrocławski Mikołaj. W roku 1